Yıldız Teknik Üniversitesi   Elektrik Elektronik Fakültesi
 
BİLİM KURULU*
Orhan ARIKAN (Bilkent Ün.)
Ümit AYGÖLÜ (İTÜ)
Şebnem BAYDERE (Yeditepe Ün.)
Bülent BOLAT (YTÜ)
Feza BUZLUCA (İTÜ)
M. Ufuk ÇAĞLAYAN  (BÜ)
Yalçın ÇEKİÇ (Bahçeşehir Ün.)
Mehmet Ertuğrul ÇELEBİ (İTÜ)
Sarp ERTÜRK (Kocaeli Ün.)
Tansal GÜÇLÜOĞLU (Kadir Has Ün.)
Mustafa GÜNEŞ (DEÜ)
Kerim GÜNEY (Erciyes Ün.)
Müberra GÜNGÖR (BTK)
Cüneyt GÜZELİŞ (DEU)
Ertuğrul KARAÇUHA (BTK)
Ezhan KARASAN (Bilkent Ün.)
Adnan KAVAK (Kocaeli Ün.)
Aktül KAVAS (YTÜ)
Mehmet KESİM  (Anadolu Ün.)
AHMET KIZILAY (YTÜ)
Muhammet KÖKSAL (Fatih Ün.)
Ünal KÜÇÜK (YTÜ)
M. Salih MAMİŞ (İnönü Ün.)
Arif NACAROĞLU (Gaziantep Ün.)
Güven ÖNBİLGİN (Ondokuz Mayıs Ün.)
M. Bülent ÖRENCİK (İTÜ)
Soner ÖZGÜNEL (YTÜ)
Erdal PANAYIRCI  (Haliç Ün.)
Halit PASTACI (YTÜ)
F. Acar SAVACı (İYTE)
Taner ŞENGÖR (YTÜ)
Necmi TAŞPINAR (Erciyes Ün.)
Vedat TAVŞANOĞLU (YTÜ)
Hamid TORPİ (YTÜ)
Osman N. UCAN (İÜ)
Umit UYAR (City Un NY)
Tuncay UZUN (YTÜ)
Mustafa ÜNVER (BTK)
N. Özlem ÜNVERDİ  (YTÜ)
Tankut YALÇINÖZ (Nigde Ün.)
Ali YAPAR (İTÜ)
Galip ZEREY (BTK)

* İsimler soyadı sırasına göre yazılmıştır.