Yıldız Teknik Üniversitesi   Elektrik Elektronik Fakültesi
 

III. HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
VE
UYGULAMALARI SEMPOZYUMU
(HABTEKUS'09)

9-11 Aralık 2009

Yıldız Teknik Üniversitesi 
Beşiktaş-İstanbul

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR

Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

ONURSAL BAŞKANLAR

İsmail YÜKSEK

Tayfun ACARER

SEMPOZYUN BAŞKANI

Galip CANSEVER

 

AMAÇ VE KAPSAM 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 09-11 Aralık 2009 tarihlerinde İstanbul’da III. Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu düzenlenmektedir. Sempozyumun amacı disiplinler arası ve çok disiplinli bir yaklaşımla, haberleşme teknolojileri ve uygulamalarına ilişkin düzenleme, bilimsel, mühendislik ve endüstriyel uygulamalar alanlarında çalışanları bir araya getirmek, ülkemizin bu konulardaki ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yeni yöntem ve yaklaşımların ortaya konmasını sağlamaktır.

Sempozyum aşağıda belirlenen temel alanlar esas alınarak, farklı disiplinleri içeren kablolu ve kablosuz haberleşme sistemlerindeki düzenleme, bilimsel, mühendislik ve endüstriyel uygulamalara yönelik yenilikleri ve özgün çalışmaları kapsayacaktır.

SEMPOZYUM KONULARI       

1.    Haberleşme Teorisi
1.1.    Modülasyon Teknikleri
1.2.    Körlemesine Sezim ve Kestirim
1.3.    Kaynak Kodlama  Teknikleri
1.4.    Kanal Kodlama Teknikleri
2.    İşaret İşleme ve Haberleşme Uygulamaları
3.    Yeni Nesil Şebekeler ve Hizmetler
3.1.    Geniş Bant Telsiz Sistemler ve Uygulamaları
3.2.    Aşırı Geniş Bantlı Sistem Analizi ve Uygulamaları
3.3.    Her Zaman Her yerden Erişim Teknikleri
3.4.    Kavramsal ve Bilişsel Radyo Şebekeleri
3.5.    WCDMA Teknolojisi ve Uygulamaları
3.6.    Geniş Bantta Telsiz Erişim (WiMAX)
3.7.    Yeni Nesil Ağlar (NGN)
4.    Haberleşmede Uzun Vadeli Gelişim Teknolojisi (LTE)
5.    Haberleşme Sistemlerinde Kalite
5.1.    Haberleşme Sistemlerinde Optimizasyon
5.2.    Haberleşme Sistemlerinde Kalite Değerlendirmesi
6.    Haberleşme Donanımları
6.1.    Haberleşme Sistemleri Donanım Gerçeklemeleri
6.2.    Haberleşme Donanımlarında Standartlaşma
7.    Haberleşme Sistemlerinde Yazılım Mühendisliği
8.    IP Haberleşme
8.1.    Internet Çoğul Ortam Alt Sistemi (IMS)
8.2.    IP Üzerinden Ses Haberleşmesi (VoIP)
8.3.    IP Üzerinden Televizyon Yayını (IPTV)
8.4.    Web 2.0 Teknolojisi
9.    Ağ ve Veri Güvenliği
10.    Telsiz Algılayıcı Ağları
11.    Radyo Frekans Kimlik Tanımlama Sistemleri
12.    Uydu Haberleşmesi
13.    Transmisyon Sistemleri ve Analizi
14.    Mikrodalga Haberleşme Uygulamaları
15.    Antenler ve Propagasyon
16.    Optik Haberleşme Sistemleri
17.    Savunma Uygulamaları
17.1.    Radar Sistemleri
17.2.    Savunma Sanayinde Haberleşme ve Uygulamaları
18.    Enerji Nakil Hatlarında Haberleşme
19.    Akıllı Uygulamalar
19.1.    Akıllı Ev Uygulamaları
19.2.    Telematik
19.3.    Akıllı Terminaller
19.4.    Endüstriyel Otomasyonda Haberleşme
20.    Bilgi Teknolojileri ve Haberleşmede Regülasyon
20.1.    3N Uygulamalar, Yetkilendirme, Düzenleme ve Pazar Araştırmaları
20.2.    Spektrum Yönetimi ve Politikası
20.3.    Telekomünikasyon Sektöründeki Düzenlemeler
20.4.    Haberleşme Teknolojilerinde Yakınsama
20.5.    Frekans Kullanımı ve Elektromanyetik Kirlilik Haritası
20.6.    Erişim ve Ara bağlantı Düzenlemeleri
20.7.    Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı
20.8.    Yerel Ağın Paylaşıma Açılması
20.9.    Toptan Hat Kiralama
20.10.    Yetkilendirme Rejimleri ve Muhtemel Etkiler
20.11.    Evrensel Hizmet
20.12.    Rekabet
20.13.    Vergi vb. Yükümlülükler
20.14     Yalın DSL
21.    Diğer ilgili konular 

ÖNEMLİ  TARİHLER

Tam Bildiri Metinlerinin Gönderilmesi

14 Eylül 2009

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

16 Ekim 2009

Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi

26 Ekim 2009

Bildiri Sunacak Katılımcılar İçin Son Kayıt Tarihi

1 Kasım 2009

Sempozyum

9-11 Aralık 2009


DÜZENLEME KURULU

Çağatay BİLSEL (YTÜ)
Tamer ÇETİN (BTK)
Lütfiye DURAK (YTÜ)
A.Tevfik İNAN (YTÜ)
Ertuğrul KARAÇUHA (BTK)
M. Elif KARSLIGİL (YTÜ)
Aktül KAVAS (YTÜ)
Tuncay UZUN (YTÜ)
A. Gökhan YAVUZ (YTÜ)