Yıldız Teknik Üniversitesi   Elektrik Elektronik Fakültesi
 
Bildiri ve Poster Sunumları

Bildiri Sunumlları:

Sunum için kabul edilen bildiriler programda gösterildikleri tarih ve saatte sunulmak zorundadır. Sunumlar için ayrılan süre 15 dakika ile sınırlıdır.

 

Poster Sunumları:

Poster olarak kabul edilen bildiriler, sunum şeklinde ve  8 adet A4 sayfayı aşmayacak biçimde hazırlanmalı ve sempozyumun 2. gününden itibaren sempozyum alanında tahsis edilen panolara sahipleri tarafından asılmalıdır.